Clasificare organizații după scopul principal declarat:


Organizații pentru profit

Orice afacere, corporație sau organizație care a fost înființată cu scopul principal de a genera profituri poate fi descrisă ca o organizație pentru profit. Aceste organizații își desfășoară activitatea, de regulă, în sectorul privat, ceea ce înseamnă că sunt deținute de persoane fizice sau de entități de grup și nu de stat sau guvern și sunt denumite întreprinderi. Totuși, acest lucru nu înseamnă că aceste organizații nu sunt reglementate de stat. Acestea sunt supuse cadrului juridic și financiar stabilit de autoritățile de stat relevante. Veniturile generate de aceste organizații sunt de obicei reinvestite în afacere pentru a asigura susținerea acesteia, iar profiturile rămase sunt distribuite investitorilor și / sau acționarilor de afaceri, în funcție de structura juridică a organizației. Operațiunile lor se pot baza în mai multe sectoare, inclusiv moda, tehnologie, produse alimentare și retail.

Organizații non profit

Nu sunt organizații cu scop lucrativ acele organizații care sunt înființate cu un alt scop decât cel al câștigului financiar. Aceste organizații pot fi diferențiate de organizațiile cu profit, deoarece motivul lor principal nu este de a genera profituri private pentru proprietarii de afaceri, ci de a lucra în beneficiul publicului. Organizațiile care se încadrează în categoria non-profit pot include organizații de caritate și întreprinderi sociale. Deși unele dintre aceste organizații pot întreprinde activități de afaceri, sumele generate din aceste activități sunt utilizate pentru a sprijini cauza pe care o pledează, iar profiturile lor nu sunt niciodată distribuite între membrii lor. Organizațiile fără scop lucrativ sunt, de regulă, scutite de taxe și generează finanțarea lor prin donații, sponsorizări și alte investiții similare. De obicei, operează în sectoarele religioase, științifice sau educaționale.Clasificare organizații după forma de organizare:


Organizatii guvernamentale

Organizațiile guvernamentale sunt în subordinea statului și au ca scop realizarea unor activități fără caracter comercial sau pentru îndeplinirea unui serviciu public nepatrimonial.

Cele mai multe instituții publice sunt finanțate, în totalitate sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetele locale.

Organizații neguvernamentale

Organizațiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial (adică non-profit sau fără scop lucrativ).

Organizațiile neguvernamentale, denumite cel mai des ONG-uri, sunt organizații non-profit care operează independent de stat sau de guvern. Deși pot primi în continuare finanțare de la stat, ONG-urile funcționează fără reprezentare din partea guvernului.

La fel ca majoritatea organizațiilor non-profit, ONG-urile se bazează, de asemenea, pe finanțări externe care vin prin donații, cotizații și subvenții etc.

În România formele juridice sub care se pot constitui organizații neguvernamentale sunt asociații, fundații sau federații.


Cea mai importantă organizație internațională din lume este Organizația Națiunilor Unite (ONU). Misiunea acestei organizații este de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional.

Una dintre organizațiile din cadrul Națiunilor Unite este Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care are rolul de a menține și coordona situația sănătății populațiilor pe glob. Finanțarea bugetului se face prin cotizații plătite de către țările membre, contribuții voluntare ale țărilor membre sau donații.